Stichting Onbekende Helden

Ruiter webdesign is aangesloten bij Stichting Onbekende Helden. Dat wil zeggen dat u op vertoon van uw veteranenpas een korting krijgt van minimaal 20%. Hieronder leest u meer over Stichting Onbekende helden.


Stichting Onbekende Helden.
Stichting Onbekende Helden is een organisatie ontstaan vanuit het bedrijfsleven als praktische uiting van waardering voor onze veteranen die zich hebben ingezet voor de wereldwijde vrede, veiligheid en nationale vrijheid. Een veteraan is een (voormalig) militair die onder oorlogsomstandigheden heeft gediend en/of voor één of meerdere vredesoperaties naar het buitenland uitgezonden is geweest. Die militair kan bij ieder krijgsmachtdeel hebben gediend en zowel in detachementsverband of individueel uitgezonden zijn geweest.

Veteranen hebben in crisisgebieden wereldwijd belangrijk en potentieel gevaarlijk werk uitgevoerd namens de Nederlandse samenleving. Stichting Onbekende Helden is van mening dat onze samenleving daar niet voldoende waardering voor heeft en als die waardering wel aanwezig is daar te weinig mee wordt gedaan. De missie van de Stichting is dan ook pas geslaagd als iedere individuele veteraan zich dagelijks gewaardeerd voelt voor zijn of haar inzet en op een passende en gewenste wijze kan deelnemen aan de arbeidsmarkt.

De stichting is ontstaan uit een initiatief van ondernemers Jasper Schoenmakers en Fred Janssen, en voormalig Inspecteur Generaal der Strijdkrachten Lex Oostendorp. Met de Stichting willen zij veteranen niet alleen praktische ondersteuning bieden vanuit het bedrijfsleven, ook willen zij onder de Nederlandse bevolking voor onze veteranen meer draagvlak en begrip te creëren. In landen als Amerika en Engeland is waardering voor veteranen iets waar de gehele samenleving dagelijks mee te maken heeft. Bij bijna iedere winkel zijn er acties voor veteranen, zijn banen speciaal gereserveerd voor veteranen en waardering wordt constant uitgesproken.

De praktische aanpak van de Stichting bestaat uit het inzetten en koppelen van contacten binnen bedrijfsnetwerken, waarbij deze bedrijven en netwerkdeelnemers kunnen aangeven zich met hun contacten te willen inzetten voor arbeids-, werkervarings- en stageplaatsen voor veteranen. Veteranen op hun beurt kunnen bij de Stichting kenbaar maken wat ze zoeken en nodig hebben, zodat beide partijen op een passende wijze aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Herkenbaarheid wordt verkregen middels het beeldmerk van Onbekende Helden, waarmee organisaties en bedrijven zichtbaar kunnen maken dat zij zich inzetten voor veteranen en zij op die wijze ook hun waardering uitspreken. Tevens wordt een uitgebreid kortingsprogramma opgezet dat direct gelinkt is aan de veteranenpas van het Veteraneninstiuut.

Missie
Onze missie is pas geslaagd als iedere individuele veteraan zich dagelijks gewaardeerd voelt voor zijn of haar inzet en niet één veteraan ongewenst niet kan participeren op de arbeidsmarkt. Ruiter Webdesign is trots om op deze wijze een steentje te kunnen bijdragen